بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/02/05
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 27,399 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 27,026 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/05
کل خالص ارزش دارائی ها 321,027,387,462 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 27,026 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 27,026 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 27,399 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,878,690

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها