بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/04/26
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 32,131 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 31,787 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/26
کل خالص ارزش دارائی ها 320,368,047,300 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 31,787 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 31,787 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 32,131 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,078,690

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها