اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/09
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 85,550 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 85,073 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/09
کل خالص ارزش دارائی ها 993,531,579,709 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 85,073 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 85,073 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 85,550 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,678,690

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت