بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/07/30
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 36,598 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 36,220 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/30
کل خالص ارزش دارائی ها 350,559,628,562 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 36,220 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 36,220 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 36,598 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,678,690

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها