اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/02
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 51,000 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 50,277 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/02
کل خالص ارزش دارائی ها 486,614,928,575 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 50,277 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 50,277 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 51,000 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,678,690

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت