بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/09/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 22,505 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 22,331 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/27
کل خالص ارزش دارائی ها 289,815,027,254 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,331 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,331 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,505 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,978,690

صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

مجيد حسن پور، بهمن اسماعيلي، علي مهدوي پارسا

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها