اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 46,269 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 45,615 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/07
کل خالص ارزش دارائی ها 441,493,222,194 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 45,615 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 45,615 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 46,269 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,678,690

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/06/11

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

بازارگردان:

صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت