پایان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری الماس

با تشکر از کلیه سرمایه گذاران محترم به اطلاع می رساند در تاریخ چهارشنبه ٢٩/٠٥/١٣٩٣ پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا (الماس) در بازار فرابورس با موفقیت به پایان رسید.
بزودی پس از صدور مجوز فعالیت برای این صندوق نماد آن در بازار ثانویه بازگشایی خواهد شد.