امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ 1393/06/11 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصویب مجمع صندوق مورخ 1399/08/17 ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
تغییرات امیدنامه ( هزینه حسابرس) مجمع 1398/06/25
تصویب افزایش سقف هزینه نرم افزار مجمع 1398/03/21
تغییرات شماره1
تغییرات امید نامه شماره4
تغییرات امیدنامه شماره3
تغییرات امیدنامه5
تغییرات امید نامه شماره2
تغییر امیدنامه( تغییر نوه محاسبه کارمزد مدیر و اصلاح ترکیب دارایی ها ) مجمع مورخ 1397/02/23